Support
ปั๊มน้ำมัน
083-888-9988, 083-366-9898, 092-2479365-66
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ขออนุญาติทำปั๊มน้ำมัน

wasan.suya@gmail.com | 29-11-2556 | เปิดดู 8681 | ความคิดเห็น 0

ขั้นตอนการขอเปิดสถานีที่ให้บริการน้ำมัน

1.ถ้าถนนที่ติดกับที่ดินที่จะเปิดให้บริการ อยู่ในความดูแลของทางหลวงชนบท ให้ไปยื่นเรื่องขออนุญาติ ทำทางเข้าออกสถานีก่อน แต่ถ้าเป็นถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง  ก็ให้ไปยื่นขออนุญาติทำทางเข้าออกปั๊มกับหมวดการทางที่ดูแลถนนสายนั้นครับ

2.เมื่อได้ใบอนุญาติทางเข้าออกปั๊มจ่ายน้ำมัน แล้วก็มาเตรียมแบบแปลนก่อสร้างสถานี โดยต้องมีรายการคำนวณของวิศวกร และรับรองแบบโดยวิศวกรสามัญ แนบไปด้วย

3.นำเอกสารไปดำเนินการยื่นขออนุญาติเปิดสถานีพร้อมให้บริการน้ำมัน ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ที่ดินที่จะขออนุญาติจัดเก็บน้ำมันและก่อสร้างปั๊มจ่ายน้ำมันตั้งอยู่

ความคิดเห็น

วันที่: Tue Mar 26 19:43:57 ICT 2019

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0